Wednesday, 26 August 2009

تصو یر مصطفی تاج زاده قبل و بعد از شکنجه


حکو مت اخو ندی ایران چه بلا ئی سر این عزیز ان نیا ورده با شکنجه و دا رو های خطر ناک و فشار رو حی و جسمی به این عزیزان به زور می خو اد اعتراف بگیره

دیدار مردم با مهدی کرو بی و اعتراض به حکو مت اخو ندی

دیدار مردم با مهدی کرو بی و اعتراض به حکو مت اخو ندی

Wednesday, 19 August 2009

خامنه ای ظالمتر از یزید، شمر و ابی لهب و صدام

در این فیلم، "آیت الله" شیرازی، مرجع سرشناس شیعه در درس حوزه و در مقابل صدها دانشجو، خامنه‌ای را انسانی بی‌غیرت، منافق، گرگی در لباس میش، کافر و ملحد، ناصبی، وحشی، بی ناموس و بی حیا معرفی می‌کند. و می‌گوید که سگهای خامنه‌ای ـ پاسداران و بسیجیهای خط رهبری ـ در بازجوئیها به زنان با حجاب و مؤمن تجاوز می‌کنند!شیرازی خامنه ای در اعداد شمر و یزید و ابی لهب نام می برد و او را به شدت نفرین می کند http://video.yahoo.com/watch/5291266/13956153