Sunday, 26 July 2009

شناسائي خبرنگار پرس تي وي و واكنش سريع معترضين در لندن

خبر نگار تحت امر حکو مت اخو ندی ایران که قصد دا شت از تجمع ایرانیهای مقیم انگلستان فیلم بر دا ری کنه. شنا سا سا ئی شد و با واکنش سر یع مردم مو اجه شد که لحظه های از بر خو رد مرد م با پلیس انگلستان می بینید که در کل خبر نگار مزدور حکو مت دستگیر شد. و پلیس انگلستان با همکاری خو بی که با ایرا نیها دا شت این تجمع ادا مه پیدا کرد

Friday, 17 July 2009

فیلم؛ تظاهرات امروز: روسیه حیا کن، کشورمو رها کن

فیلم؛ تظاهرات امروز: روسیه حیا کن، کشورمو رها کن

Wednesday, 15 July 2009

سروده ای برای ندا شهید راه ازادی

سروده ای برای ندا شهید راه ازادی

Friday, 10 July 2009

عکس و مشخصات یک فرمانده جنایتکار بسیج


عکس و مشخصات یک فرمانده جنایتکار بسیج
یکی از خوانندگان: از آنجائی که حجت السلام طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج اعلام کرده است که بسیجیان در برخوردهای اخیر به هیج وجه از سلاح گرم استفاده نمی کنند و آشوبگران در لباس بسیج به جنایت می پردازند ، برای کمک به این فرمانده بسیج یک آشوبگر دیگر را شناسایی نموده . نامبرده محمد جواد بصیرت از فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج مسجد لرزاده تهران می باشد ! ایشان متهم است که در لباس بسیج ! در خیابان آزادی و جمالزاده تهران با استفاده از سلاح کلت کمری به روی ملت آتش گشوده است . از شهروندان تهرانی خواهشمندم با پخش این عکس در محل سکونت ایشان واقع در تهران – میدان خراسان پشت فروشگاه قدس کوچه نائب اطرافیان و همسایگان وی را هشیار سازند که این بسیجی یک قاتل است ! باید این افراد رسوا بشوند و بدانند گرچه در سایه امن حکومت اسلامی میتوانند دست به هر جرم و جنایتی حتی آدم کشی بزنند اما باید به ملت جوابگو باشند