Saturday, 17 January 2009

بر خو رد نیرو ی انتظا می با مردم


بازداشت بیش از 500 جوان در کرمانشاه
عصرامروز حوالی ساعت ۴ نزدیک به ۵۰۰ جوان اعم از دختر و پسر توسط ماموران انتظامی بازداشت و روانه کلانتری ها شدند . در پی فراخوان یکی از تلویزیونهای لس انجلسی کانال جدید از جوانان برای اعتراض با شعار ما هستیم عصر امروز حوالی ساعت ۴ حدفاصل میدان شهرداری به سمت میدان مصدق جمعی از جوانان با شعار ما هستیم با پلیس درگیر شدند و نزدیک به ۵۰۰ نفر دستگیر شدند دستگیر شدگان اکثرا جوان واز دختران جوان نیز در میان آنها دیده می شد . پاساژ ارگ در میدان مصدق تحت کنترل وتدابیر شدید امنیتی ماموران نیروی انتظامی بود وکوچکترین تحرکی از نگاه آنان مخفی نماند .برخی از کسانی که به پاساژ رفت وآمد داشتند ومشکوک بنظر می رسیدند بازداشت شدند وبا الگانسهای نیروی انتظامی به کلانتری ها هدایت میشدند . هنوز از انگیزه بازداشت شدگان واعتراض امروز آنها خبری منتشر نشده است .
تجمع مردم در اصفهان و بازداشتهای گسترده
ظهر روز جاری (26 دی ماه _ 15 ژانویه) به دعوت یکی از گروههای اپوزیسیون تجمعی در محدوده میدان مجسمه سی و سه پل شهر اصفهان برگزار شد.به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، در این تجمع که شاهدان جمعیت آن را بالغ بر صدها تن تخمین میزنند. حاضران شعارهایی در موضوعات مختلف اعم از حمایت از زندانیان سیاسی ، حمایت از دانشجویان ، اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصاد سر دادند.با اقدام نیروی انتظامی برای محاصره و متفرق نمودن جمعیت، تعداد زیادی از حاضرین بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل گردیدند. شاهدان جمعیت بازداشت شدگان را بالغ بر دهها تن تخمین میزنند اما اسامی یا طلاعاتی در خصوص سرنوشت آنان کماکان در دست نمی باشد.
(*) - (میدان انقلاب) ، اصفهان ( سی و سپل ) ، کرمانشاه ( حد فاصل میدان مصدق تا شهرداری)، اهواز ( چهار راه نادریه )، شیراز ( چهار راه سعدی )، مشهد ( پارک ملت )، کرج ( گوهردشت_ پارک 6 )، تبریز ( هار راه آب رسان

No comments: