Monday, 28 February 2011

اژه ای جنایتکار ایرانیان خارج از کشور را هم تهدید کرد


اژه ای جنایتکار ایرانیان خارج از کشور را هم تهدید کرد

سایت صدا و سیمای رژیم: در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگار روزنامه کیهان پرسید: هم اکنون عده ای در خارج از مرزها با جریان فتنه همکاری تنگاتنگ دارند و هر روز در رسانه های ضدانقلاب به مقامات ارشد جمهوری اسلامی اتهام پراکنی می کنند. آیا دستگاه قضایی برنامه ای برای محاکمه آنان ندارد؟

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای پاسخ داد: بسیار بدیهی است ایرانیانی که مرتکب جرمی در خارج از کشور می شوند و یا حتی کسانی که تبعه ایران نباشند و علیه ایران اقدام کنند و در خارج از کشور باشند قابل تعقیب و پیگیری هستند.

وی افزود: هم اکنون کسانی در خارج از کشور هستند که روزی در این کشور ادعایی داشتند اما هم اکنون خیلی ذلیلانه در حال همکاری با آمریکایی ها و انگلیسی ها هستند و علیه مردم و کشورشان اقدام می کنند و این روسیاهی برای آنهاست.محسنی اژه ای با تأکید بر اینکه مدعی العموم حتماً برای آنها پرونده تشکیل می دهد گفت: آنها باید حتماً تعقیب شوند و اگر روزی به ایران بیایند در داخل مجازات شوند و اگر هم در خارج از کشور باشند مدعی العموم باید از طریق مراجع بین المللی آنها را تعقیب کند که حتماً دادستان ها این کار را خواهند کرد.

No comments: