Sunday, 27 March 2011

پاسداران ایران توسط تظاهرکنندگان سوریه دستگیر شدند


پاسداران ایران توسط تظاهرکنندگان سوریه دستگیر شدند

منابع خبری عرب زبان فاش ساختند که شماری از اعضای سپاه پاسداران ایران که در کشتار تظاهرکنندگان سوریه در شهر "درعا" دست داشته اند، توسط مردم ناراضی این کشور اسیر شده اند. شاهدان عینی گفته اند که شماری از اعضای واحدهای قدس سپاه پاسداران ایران که در حمله به تظاهرکنندگان مسجد العمری در "درعا" شرکت داشته اند توسط ناراضیان دستگیر شده اند. به گفتۀ شاهدان عینی، دستگیر شدگان همگی فارسی زبان بوده و لباس های سیاه بر تن داشته اند. شماری دیگر از پاسداران که بر روی بام های موضع گرفته و به سوی تظاهرکنندگان "درعا" تیراندازی می کردند توسط مردم ناراضی به اسارت درآمده اند. تنها در تیراندازی های روز چهارشنبه به سوی تظاهرکنندگان "درعا" دستکم صد تن از مخالفان کشته شدند. در روزهای گذشته، سازمان و احزاب مخالف در سوریه خبر داده بودند که صدها نفر از اعضای سپاه پاسداران ایران برای سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم سوریه وارد این کشور شده اند و عمدتاً در شهر "درعا" کانون اصلی اعتراض ها مستقر شده اند. همین منابع گفته بودند که رژیم بشار اسد از شبه نظامیان حزب الله لبنان نیز که از سوی حکومت تهران پشتیبانی مالی و نظامی می شوند برای سرکوب مخالفان در سوریه کمک گرفته است. برای رژیم اسلامی ایران، سرنوشت رژیم بشار اسد اهمیتی حیاتی دارد. سوریه تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در منطقه است که با برخورداری از نفت و گاز مجانی ایران در سه دهۀ اخیر دست رهبران تهران را در تسلیح حزب الله لبنان و دیگر سازمان های اسلامگرای افراطی در سرزمین های فلسطینی باز گذاشته است. سقوط بشار اسد این اهرم نفوذ را از رژیم اسلامی ایران در منطقه خواهد گرفت و بر تنگناهای سیاسی آن در داخل و در سطح منطقه خواهد افزود. گفتنی است که رسانه های رسمی جمهوری اسلامی کمترین سخنی در مورد تظاهرات سراسری مخالفان در سوریه نمی گویند، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی مدعی پشتیبانی از قیام های مردم مصر و تونس و بحرین است و آنها را نشانۀ بیداری اسلامی در منطقه می داند. رهبران آمریکا بارها پشتیبانی آیت الله خامنه ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را از قیام های خاورمیانه ریاکارانه دانسته و گفته اند : تنها معیار حقیقت در ادعای رهبران تهران این است که اولاً به مردم ایران اجازۀ برگزاری تجمعات آزاد را بدهند و ثانیاً هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی این کشور را آزاد کنند

No comments: