Wednesday, 1 June 2011

هاله سحابی بر اثر ضربه به شکم و ریه به شهادت رسید


هاله سحابی بر اثر ضربه به شکم و ریه به شهادت رسید
هاله سحابی بر اثر ضربه به شکم و ریه به شهادت رسید
جرس: عموی هاله سحابی علت درگذشت هاله را ضربه به شکم و ریه و نهایتا ایست قلبی عنوان کرد.


فریدون سحابی برادر مرحوم سحابی در گفتگوی کوتاهی با جرس خبر شهادت هاله سحابی را تایید کرد.


او علت درگذشت هاله سحابی را ضربه ای که به شکم و ریه اش زذند و ایست قلبی اعلام کرد.

 
یحیی پسر هاله سحابی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که درگذشت مادرش بر اثر ضرب و شتم نبوده و علت فوت ایست قلبی هاله خانم بوده است. فریدون سحابی عموی هاله تاکید کرد که اینطور نیست و  ضرب و شتم در منتهی درجه بوده است  و نیروهای امنیتی در منتهی درجه سختی و بیرحمی و نامردی نسبت به هاله کردند.


فریدون سحابی در حال رانندگی به سمت منزل مرحوم هاله سحابی بود او گفت هم اینک پیکر هاله را به منزل بردند  و الان بچه هایش بر سر و صورت خودشان می زنند.

No comments: