Wednesday, 1 June 2011

سحابی را رها کردیم جنازه اش را دزدیدند و دخترش را کشتند،بیایید شهیده هاله سحابی را خودمان تشییع کنیم،آیا یاری رسانی هست


سحابی را رها کردیم جنازه اش را دزدیدند و دخترش را کشتند،بیایید شهیده هاله سحابی را خودمان تشییع کنیم،آیا یاری رسانی هست 

قبول کنیم که غیوریمان را به ظلم خامنه ای وا داده ایم.بیایید همه با هم ایرانی باشیم.بیایید همه با هم پیکر دختر بیگناه آریاییمان هاله سحابی را تنها نگذاریم این خانواده برای آزادی وطن بهای سنگین داده است.بیایید مرد باشیم و مدعی و حامد سحابی فرزند مرحوم سحابی را در کنار جنازه خواهرش تنها نگذاریم.او بجز ما کسی را در این بیدادگاه ظلم خامنه ای ندارد.

No comments: