Wednesday, 1 June 2011

تصاویر پیکر بی جان هاله سحابی

به گفته شاهدان ساعتی است فرزندان عزت الله سحابی هر کدام در اتاق های جدا در منزل حبس شده اند. ماموران اجازه خروج به آنها را نمی دهند... ماموران امنیتی به زور در حال حمل پیکر هاله سحابی به قبرستان هستند...می خواهند خودشان پیکر دختر سحابی را دفن کنند...

No comments: