Wednesday, 1 June 2011

فوری : لحظاتی پیش نیرو های امنیتی جسد هاله سحابی را به سرقت بردند

لحظاتی پیش نیرو های امنیتی جسد هاله سحابی را به سرقت برده و به مکان نامعلومی منتقل کردند . پیش ازاین به خانواده خانم سحابی گفته شده بود که باید تا قبل از نیمه شب امشب ، جسد خانم سحابی به خاک سپرده شود . خانواده خانم سحابی تلاش داشتند که پیکر او را در طبقه دوم قبر پدرش ، عزت الله سحابی دفن کنند . با توجه به این شرایط مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار جسد خانم سحابی خواهد بود . به گفته یکی از نزدیکان خانواده سحابی نیرو های امنیتی دلایل متعددی را برای این اقدام خود مطرح کرده اند 

No comments: